Våra projekt

Religionsdialog i en global tid

Religionsdialogen har varit flaggskeppet i Centrum för samtidsanalys’ tjugoåriga arbete. Från svårigheterna runt 1995 – 2000 att komma i dialog främst med muslimerna har nu nästan varje församling ett sådant dialogprojekt och med dagens flyktiongsituation kommer behovet av sådana samtal att öka.

Genom invandringen av muslimer till Sverige är islam nu det näst största trossamfundet i landet. Framväxten av den aggressiva islamofobiska storsvenskhet som har lett till att Sverigedemokraterna är tredje största parti i riksdagen har gjort den dialogen blivit än viktigare. Genom den svenska turismboomen i Thailand och inte minst tsunami-katastrofen har perspektivet dock vidgats från Främre Orienten till ett globalt perspektiv. Projektet Religionsdialog mellan bokens folk har därför omformulerats till att i det teologiska samtalet inkludera fler religioner.

Det nya globala perspektivet gör det svårare att se dem som tillhör andra religioner som missionsobjekt om man tror att man efter döden ingår i ett liv i samma andliga gemenskap. Å andra sidan skapar öppenheten för det andliga större möjligheter för samlevnad i en global situation.

Den som är förankrad i andligheten och inte i en nationell konfession kan möta sympatisörer i andra konfessioner och motståndare i den egna. Frågan blir då snabbt aktuell om hur man skall tolka missionsbefallningen. Västerlandets religiösa företrädare kan inte längre se på andra kulturers religiositet som något primitivt som skall korrigeras. Men snabbt uppstår då frågan om när avståndet blir så stort att dialogen upphör.

En enorm översyn av tankar och språk i gamla psalmer måste ske om den nya synen skall ges utrymme. Vi kan inte längre sjunga Din spira, Jesus, sträckes ut… Vi borde sjunga Ditt rike, Jesus, växer fritt…

Detta tar tid. Det visade sig i ett samtal i somras att någon med anledning av Stockholms domkyrkas planerade religionsdialog ställt frågan till ett antal präster om kristna och muslimer har samme Gud och fått svävande och luddiga svar. Jag var den ende de talat med som spontant sade “självklart”. För det är ju självklart. Gud är en och den andliga världen är en och vi som tar Gud på allvar försöker leva med Gud var och en på vårt sätt i vår tradition.

I oktober 2007 skrev 138 muslimska religiösa ledare ett öppet brev till ett antal kristna ledare med påven i Rom som första namn (detta är ett utdrag ur en sammanfattning av ett långt brev): I denna vädjan från muslimska religiösa ledare finns en positiv ansatspunkt för vårt vidare arbete.

”I Guds, den nåderikes och barmhärtiges namn. - - - Muslimer och kristna utgör tillsammans mer än hälften av världens befolkning. Utan fred och rättvisa mellan dessa två religioner kan det inte bli någon meningsfull fred på jorden. Världens framtid beror av fred mellan kristna och muslimer. - - - Jesus säger: du skall älska Herren din Gud med allt ditt hjärta, av all din kraft och av allt ditt förstånd - - - och du skall älska din nästa som dig själv (Mark 12:29 – 31). Koranen säger: O Skriftens folk! Kom till en gemenskap mellan oss att vi inte skall tillbe någon utom Gud (Aal Imran 3:64). Således, i lydnad för den heliga Koranen inbjuder vi muslimer de kristna att komma tillsammans med oss på grundval av det som är gemensamt för oss, det som är mest väsentligt för både tro och liv: de två kärleksbuden.”

Vi vill…

      • främja ett teologiskt samtal mellan fler religioner än bokens folk. Vi vill ta fasta på Parliament of World Religions
        konstaterande 1991 att det blir ingen fred mellan nationerna om det inte blir fred mellan religionerna och att det inte blir
        fred mellan religionerna om vi inte lär känna varandras grundläggande trosdokument
      • ställa frågan om var gränsen går för det icke-förhandlingsbara
      • studera sambandet kultur – religion
      • utveckla religionens inneboende resurs av att vara ett storstilat fredsprojekt


Exempel på frågeställningar
Civilisationernas krig – oundvikligt? Religionen som fredsprojekt
Den gemensamma kärnan i Bokens folk, d v s i judisk, kristen och muslimsk tro
Missionsbefallningen i en global tid
I rosenträdgården – om skönheten och kärleken i Gud
Korståg, självmordsbombare och skammord – brott mot Guds bud
Kulturskillnader och olika sätt att tänka.
Synkretismen i GT. I globaliseringen. Vad är synkretism? Är synkretism alltid av ondo?
Islamofobi i väster och västernfobi i Orienten.
Jesus i buddhismen, islam och judendomen
Vad är icke-förhandlingsbart i dialogen?
Monoteismens och nationalreligionens samband med det religiösa våldet


Länkar

Nedan följer ett antal länkar inom kategorin Religionsdialog i en global tid. Klicka på en länk så tar den dig till en pdf eller en nedladdningsbar fil.

Religions for peace 8/4-2009 (Word-dokument)

Religions for peace 14/4-2009 (PDF)

Religion och integration (Word-dokument)

Religion och integration (PDF)

Let Us Meet in Faith beyond the Confessions – The Two Commandments of Love 14/4-2009 (PDF)

Religion – A Way to Peace 14/4-2009 (PDF)

Religious Plurality – Danger or Possibility 14/4-2009 (PDF)

Religionsdialog 2010 (PDF)

Kärlek och sexualitet (PDF)

Jesus – vem var han? Och vad betyder han idag? (PDF)

Samsara (PDF)

Döden (PDF)

Gud – fundament för en global etik (PDF)

Livsåskådningsfrågor och utrikespolitik (PDF)

Det mångkulturella samhällets historia (PDF)

Människans möte med Döden (PDF)

Människors väl är vår uppgift (PDF)

Mohammeds och Jesu politiska budskap (PDF)

The Problem of Jurisdiction in the Contemporary Nation - State (PDF)

Njutningen – den moderna hedonismen (PDF)

Religious Plurality, Danger or Possibility? (PDF)

Religions for Peace (PDF)

Riten som symboliskt universum (PDF)

Shari´a och familjerätt (PDF)

En livsåskådningsanalys kring livets värde och värdighet (PDF)

Torah som källa till bud och etik för den enskilde och för samhället (PDF)

Ut unum sint (PDF)

Vårt arabiska arv (PDF)