Protokoll

Nedan följer ett antal länkar inom kategorin Protokoll. Klicka på en länk så tar den dig till en pdf eller en nedladdningsbar fil.

Årsstämma 2020 06 03 (Word-dokument)

Protokoll, Styrelsen 2019 09 10 (Word-dokument)

Årsstämma 2019 (Word-dokument)

Årsberättelse för 2018 (Word-dokument)

Protokoll, Styrelsen 2018 12 18 (Word-dokument)

Protokoll, Styrelsen 2018 05 28 (Word-dokument)

Årsstämma 2018 (Word-dokument)

Årsstämma 2017 (Word-dokument)

Årsberättelse för 2017 (Word-dokument)

Årsberättelse för 2016 (Word-dokument)

Årsberättelse för 2015 (Word-dokument)

Årsberättelse för 2014 (Word-dokument)

Årsberättelse för 2013 (Word-dokument)

Årsberättelse för 2012 (Word-dokument)

Årsberättelse för 2011 (Word-dokument)

Mångkulturelldialog - avrapportering våren 2010 (PDF)

Årsberättelse för 2009 (Word-dokument)

Årsberättelse för 2009 (PDF)

Gud skapade också glesbygden (PDF)

Livskvalitet (PDF)

Enhet - glädje över mångfalden eller konsensusraseri? (PDF)

Spontanremiss - mångfalden i Svenska kyrkan (PDF)