Hem

Omvärldsanalys i ständig utveckling

Centrum för Samtidsanalys är en politiskt, religiöst och ekonomiskt obunden ideell förening som grundades i mitten av 1990-talet. Vi upplevde att tiden på ett snabbt och djupgående sätt ändrade förutsättningarna för i stort sett hela samhällslivet. Cfs vill vara en mötesplats för dem som vill bearbeta sina tankar i detta skeende.

      • All vår verksamhet samlas under begreppet Omvärldsanalys.
      • Vi vill ha en livsåskådningsmässig dimension i vårt arbete.
      • Vi strävar efter en spjutspetsfunktion.
      • Vi styrs inte av önskan att vara politiskt eller teologiskt opportuna eller korrekta.
      • Vi drivs i sann akademisk anda av det fria och obundna sanningssökandet.