Våra projekt

I gränslandet

Situationen idag präglas av att många har ett brett andligt intresse, ökat vetande, sökande efter sammanhang, kontakt med gammal kunskap om tillvaron men samtidigt en individualism som leder till en viss misstro mot institutioner. Det finns också de som präglas av en helt motsatt grundsyn. Attityden ”kan själv” blandas med ”pappa hjälp mig”.

Cfs vill föra dialog med individualisterna som vill tänka själva eller som företräder ibland lite aparta uppfattningar.

Kyrkoherden Carl Dahlbäck i Nacka bad oss 2005 att föra en dialog med tidsandan, dvs tros-föreställningar och folklig tro i samtiden. Ur det uppdraget växte en serie föredrag och seminarier i samarbete med Nacka församling under rubriken I gränslandet, där Bibelns budskap, kyrkoläran, vetenskapen och folktron möttes i ett gränslöst samtal. Från början markerade vi att syftet inte var att missionera eller evangelisera utan att bredda perspektivet och föra dialog. 2010 flyttade I gränslandet först till Södra teatern och senare till Sensus på Medborgarplatsen. I samarbete med Sensus arrangerar Cfs nu fyra seminariekvällar per termin. Aktuella program finns under fliken Aktuellt.

Vi vill…

      • informera oss om tänkandet bland dem som tänker inopportunt och inte tas på allvar
      • ställa de frågor om tillvaron som lever i tidsandan men som ingen annan ställer
      • skapa dialog mellan företrädare för folktro, vetenskap och kyrkoliv


Minnesanteckningar från utfärd till tidigmedeltida stenkyrkor 2017-09-16

Deltagare eva abarca, barbro andersson, lars berglund, gunnel blomqvist, eva callaghan, orlando escamilia, mari forsberg, åsa gustafsson, ulf harlin, ann henemo, karin hjärtstam, cilla jahn, mary jönsson, roland karlsson, åsa kohonen, torgny larsson, jennifer lovén, mari lundmark, kajsa magnusson, ann malmerfelt, åsa persson, ada irina radulesco, lena thunstam, maria torpman, anette wallström, barbro wistrand, marlene zerne samt bengt wadensjö vid datorn.
sandra ahnkron, bitte herou och gunilla weckström fick förhinder och gick miste om eventet.

Efter välkomnande på P-platsen vid Hammarby kyrka med sjön Fysingen glittrande bortom lövverket berättade Ann och Åsa om sambandet mellan förkristen kult och tidigkristna stenkyrkor, om dessa platsers hälsobringande utstrålning och om deras aura-färg. Vi konstaterade att dessa kyrkor i första hand inte är byggda som samlingsplatser för människor utan som förvarare av och mötesplatser med tillvarons livgivande gudomliga krafter.

Vi satt en stund i kyrkan och tog meditativt in den röda kraften. Vi tonade gemensamt i en ordlös kraftsamling och vandrade därefter tillsammans ned till Trefaldighetskällan där en meditation avslutades med att Ann genomförde en trumrit.

Färden gick så till Skånela kyrka. Vi passerade Torsåker, Harg och vägvisaren till Frösunda och kom så till en kyrka med absid på en ensam höjd i ett flackt slättlandskap. Ortnamnen indikerar en kultplats åtminstone sedan bronsåldern. Helt visst är detta en urgammal plats för Gudsgemenskap. Ann visade hur kraftlinjerna gick i landskapet från kultkullen innan kyrkan var byggd. Kyrkans aura är blå och är liksom Hammarby kyrka en sluten livmoder, där Guds kraft ges till hälsa och nytt liv. I redovisningen mot slutet av resan framkom att krafterna i Skånela kyrka gjorde mest intryck på flest deltagare.

Också i Skånela tonade vi i en ordlös kraftsamling och ägnade oss sedan åt vår materiella kraftsamling genom att utanför kyrkan göra slut på våra matsäckar.

Så gick resan till Fresta kyrka, den yngsta av dagens tre kyrkor och den enda som är belägen i ett samhälle, som vuxit upp runt kyrkan. Kyrkan ligger inte i omedelbar anslutning till Fysingen men i ett urgammalt kultiskt landskap i sjöns närhet. Kyrkans aura har växandets gröna färg och den av de tre som av flest upplevdes som den modernaste. Också här genomförde vi en toning och avslutade med en redovisning från var och en om de upplevelser man fått.

Allmän belåtenhet fanns efter dagens upplevelser. Vi fick en tydlig demonstration att kyrkor kan byggas med olika syfte, som ljusa samlingslokaler och som tunga mörka kraftstationer. Dagen gav ett möte med urkraftens transformatorstationer på vår jord. Vi beslöt försöka genomföra ännu en resa, till tre andra kyrkor norr om Stockholm, samt om möjligt till våren en resa till Husaby och Sjötofta.

På förfrågan medgav de närvarande att de inte hade något att invända mot att uppföras på I gränslandets sändlistor för info om aktiviteterna.

Vid datorn

Bengt WadensjöI GRÄNSLANDET HÖSTEN 2017

Kroppens roll i ditt andliga uppvaknande

Den andliga förnyelsen är höstens tema i gränslandet. Vi fortsätter på helhetstemat en sund själ i en sund kropp. Vi blir som vi lever och mår som vi äter och blir äldre än för en generation sedan men vi skulle kunna lägga ribban högre, vi har en bit kvar till 1 Mosebok kap 5 – 25.
Adam fick sonen Set vid 130 års ålder. När Set var 105 fick han sonen Enosh och så levde han vidare i 807 år och fick söner och döttrar. Enosh var 90 när han fick sonen Kenan och så levde han vidare i 815 år. Och så fortsätter det i Gamla Testamentet, i generation efter generation.
När Noa var 500 år gammal fick han sina tre söner Sem, Ham och Jafet. När han var 600 år gick han in i arken. Han blev 950 år innan han dog.
Alla vet att den vackra Sara födde Isak när hon var 90. Hon var 127 år när hon dog. Abraham tog sig då en ny hustru och fick med henne sex söner innan han dog, 175 år gammal.

Somliga försöker dribbla bort de här åldersuppgifterna med att hävda att man då räknade åren på ett annat sätt än vad vi nu gör, men tänk om det är så att människan har en potential att bli 1000 år? Att berättelserna i Gamla Testamentet återspeglar en verklighet och röjer livsstil som vi har förlorat?
Vi skall akta oss för att reducera gamla texter bara därför att de inte stämmer med vår tids livsmönster. De gamla grekerna kunde bygga teatrar med suverän akustik på ett sätt som vi glömt och Hippokrates kunde 400 år f Kr operera i princip alla organ utan bedövning och röntgen på ett sätt som vi glömt. Men att vi har glömt betyder inte att kunskapen inte fanns då.

Vi i gränslandet har ju stiftat bekantskap med Susanne Divinski och den tolfte planeten och känner till hennes teori om att de höga åldrarna i Bibeln kan återge en faktisk verklighet och har ett samband med de gamla sumererna. Vi i gränslandet inspireras av det annorlunda till nyfikenhet och öppenhet i utforskandet av tillvaron. Vi vet att verkligheten alltid är underbarare än dikten.

Vi möts på Torkel Knutssons gata 39, Sensus lokaler, kl 18 – ca 19.30. Kaffe, te, kakor och frukt serveras. T-bana till Mariatorget, uppgång mot Polishuset, trottoaren ca hundra meter t v, förbi huset till järngrind in i trädgården, följ en trädgårdgång 40 m och simsalabim.

Välkomna!

Bengt Wadensjö                                                                           Ingrid Burström
bengt.wadensjo@telia.com                                                         ingrid.burstrom@sensus.se

Höstens program blir som följer (sätt upp det på kylskåpsdörren)

18/9
Petra Smedborn
Energibalans

Petra Smedborn är en holistisk hälsovägledare som ger behandlingar för kropp och själ. Hon är utbildad genom Axelssons, Branka Okejin och Svenska energiskolan. Hon erbjuder genom sitt företag Pure Blessings by Petra holistisk massage, intuitiv vägledning och healing för hälsa, helhet och harmoni.
Petra drabbades som många andra i dagens samhälle av utmattningssyndrom. I denna föreläsning berättar hon om hur hon genom egenterapi kunde återfå god hälsa. Hon presenterar verktyg som qiqong, meditation och kinesisk energilära som hon tillägnade sig genom energipedagogutbildningen på Svenska Energiskolan. Energiterapeuterna Marina Papazian och Chris Mcallister, lärare vid skolan, är inbjudna av Petra att medverka i kvällen.
Petras grundsyn är att allt är energi. Utifrån den synen förstår hon hur våra känslor och tankar påverkar vår fysiska kropp och hur vi genom att förändra vårt sätt att förhålla oss till dem kan förbättra vår hälsa. Hon ger vägledning om hur vi kan undvika att dränera oss på värdefull energi och tips om hur vi kan fylla på med energi när vi behöver det och på så vis skapa energibalans i våra liv.

16/10
Susanna Thelin Schmidt
Kroppen – ett möte mellan himmel och jord

Susanna Thelin Schmidt har naturvetenskaplig bakgrund. När hon förlorade sonen Daniel i cancer 1998 kom själarnas liv närmare henne. Han fick kontakt med Andra Sidan och har med tiden utvecklat förmågan att få kontakt med olika dimensioner i universum. Hon tar emot och förmedlar budskap och högfrekventa energier till människor för att de skall finna sin väg och sitt syfte i livet.
Susanna utgår från grundsynen att vi är födda i vår kropp för att vi valt det. Vi är själar som valt att komma till jorden med ett uppdrag och att genom vår kropp leva vårt liv på jorden i samspel med allt som finns här.
Paulus säger att kroppen är ett tempel för den heliga Anden. Han varnar oss för att synda mot vår kropp. Susanna säger ungefär samma sak men med andra ord. Kroppen är ett gudomligt tempel och verktyg. Den är som en bostad eller ett fartyg för vår själ. Det är därför viktigt att och hur vi tar hand om den och även att vi använder vår kropp för personlig och själslig utveckling. Vi är ganska bekanta med vår hjärna som verktyg för att analysera, minnas, räkna ut och skapa nya idéer, men genom kroppen kan vi få kontakt med ett mycket större universum än vi kan ana.
Hur kan vi använda vår kropp för att ta rätt beslut, minnas och förstå oss själva och vår omvärld? Det är viktigt, säger Susanna, att vi lever i kontakt med vår kropp och dess kunskap. När vi förstår hur fantastisk kombinationen mellan själ och kropp är börjar vi förstå att vi inte enbart är borgare på jorden utan universum-borgare, himmel och jord i en skapelse.
Susanna har sedan 2011 kommunicerat vägledning från Bortom, en icke-fysisk dimension bortom alla fysiska världar och ett samlingsnamn för Skapelsens källa. Den kommunicerar med oss genom ljus och färger och vill hjälpa oss i vår uppstigningsprocess. Bortom består av en maskulin och en feminin sida, de två huvudenergierna i universum.
Susanna blev uppsökt av Bortom och blev ett verktyg för Bortom. Hon arbetar med privata sessioner för att heala trauman från tidigare liv eller andra blockerande minnes- eller beteendemönster. Hon ger också vägledning till personlig utveckling, genom samtalsterapi i kanaliserade meditationer samt genom kurser och workshops. Genom de åtta Bortomljusen förmedlar hon Alltets villkorslösa kärlek. När du tänder Bortomljusen i ditt hem sprids kärleken in i varje energivarelse. Ljusen öppnar dig för högre kärleksfrekvenser. De hjälper dig att andas fritt så att du kan släppa och ta emot allt det nya som är på gång.
Hennes framträdande hos oss inkluderar ett exempel på en kanalisering från Bortom samt möjlighet till samtal om hennes erfarenheter.

13/11
Ann Henemo
Att genom meditation aktivera minnen och kunskaper från tidigare liv.

Något mellan en fjärdedel och en tredjedel av folket i Sverige säger sig i våra undersökningar tro på en återfödelse av anden i en ny kropp. Olika uppfattningar finns om man återföds för att sona tidigare felsteg eller om återfödelsen ges som straff och möjlighet till växande eller helt enkelt är en del av livets kretslopp. Hur det än är med det kan vi med dagens kunskapsmetoder varken hävda att det finns eller att det inte finns en återfödelse.
För den som tror på en återfödelse infinner sig gärna frågan om vi på något sätt kan bära med oss dunkla minnen från tidigare liv. Ann Henemo är en representant för de många idag som har spontana erfarenheter och upplevelser på det andliga området och som vågar tala om det. Ann anser sig ha övertygande bevis för att hennes liv nu på jorden inte är hennes första liv. Hon berättar om hur hon kommit fram till denna uppfattning, om konsekvenserna i hennes liv nu av den och om hur hon får kontakt med minnen från tidigare liv.
Hon vill dessutom genom meditation leda sina åhörare in i denna okända värld.

11/12
Gustaf Lagerbjelke
Livet efteråt
Andliga tankar

Det här blir en annorlunda kväll. Varför tänker vi som vi gör? Varför är det självklart för många att tron på Gud är en vidskepelse som inte kan tas på allvar? Varför blir religionen för somliga en ursäkt för våld mot dem som tror annorlunda? Varför blir det ett hiskligt liv om man tror annorlunda än det politiskt eller religiöst korrekta, exempelvis om reinkarnationen, kontakt med de avlidna, aborter, om…?
Gustaf Lagerbjelke är pensionerat hovrättsråd och juris doktor. Han menar att det är hög tid att vi beträder andens vägar efter det att vår västerländska kultur i många år har sett på tillvaron med torrt snusförnuft och skepsis. Jag tillägger gärna: och av staten tagits i politikens tjänst.
Gustaf Lagerbjelke har skrivit ett slags andligt testamente i boken Farfar och vår Herre. Andliga tankar, som utkom 2016 och hämtar inspiration från bl a Bibeln, kristen mystik, klassisk grekisk filosofi och antroposofin (Rudolf Steiner).
Gustaf Lagerbjelke visar på konsekvenserna av Aristoteles´ tänkande att människoanden föds tillsammans med den mänskliga kroppen. Aristoteles filosofiska grundsyn kom att läggas till grund för den medeltida teologin. Hans rationalistiska syn blev konfirmerad vid ett koncilium i Konstantinopel och fick bl a som konsekvens att kyrkan avfärdade tanken på reinkarnationen. Om människoanden föds med kroppen blir tron på ett andens liv före födseln omöjlig och då drabbar det möjligheten att tro på en reinkarnation.
En annan konsekvens, som Gustaf Lagerbjelke inte tar upp i sin bok men som växte fram i samma tidsmässiga och kulturella sammanhang, var transubstantiationsläran, d v s dogmen att vin och bröd verkligen förvandlades substantiellt men osynligt till Jesu kropp och blod när instiftelseorden lästes. Transubstantiationsläran är liksom bannlysningen av Luther och avvisandet av reinkarnationen fortfarande formellt gällande i den romersk-katolska kyrkan.
Den brutna nattvardsgemenskapen har i praktiken inte längre någon betydelse. Våra kyrkor har ännu inte återupprättat den formellt, men det är ju inte vår tro eller kyrkans lära utan Jesu närvaro som ger nattvarden kraft. Endast ett fåtal formalister avstår från att kommunicera på Petersplatsen. De flesta är lojala mot sitt hjärta och ser nattvarden som ett enhetens och inte ett splittringens sakrament. Att den romersk-katolska kyrkan försöker utestänga halva kristenheten från sitt nattvardsfirande ser Gustaf Lagerbjelke som en tragedi.
I vår tid har Jesu mänskliga sida kommit att dominera, vi har satt oss i ringen och håller vår bäste vän i hand, men konsekvensen har blivit att tron på Jesu gudomlighet bleknat och förytligats. Gustaf Lagerbjelke lägger några ord i Jesu mun som uttrycker Jesu gudomliga sida: min bror är du inte, mitt lidande är för stort för det. Kristi offergärning betyder för Gustaf Lagerbjelke att han förenar sig med mänskligheten och världen i hela dess utveckling.
Och han svarar på frågorna i inledningen till denna inbjudan: det rationella snusförnuftet har lett till att det inte är politiskt korrekt att tro att det finns änglar. Det är inte politiskt korrekt att tro på och räkna med Gud, för med den tron störtar den materialistiska världsordningen samman.
Gustaf Lagerbjelke menar bland annat att det är rimligt att våra nära och kära i den andliga världen fortsätter att älska oss som de gjorde i livet på jorden. Han har ett stort hopp om att alla människor blir räddade till ett evigt liv hos Gud och hänvisar till 1 Kor 15. Det är för honom rimligt att anta att var och en ledsagas av en skyddsängel och att vi kan skada relationen till skyddsängeln. Det är då vi hamnar i skärselden. Barnet i Marias famn är Guds löfte och vårt ansvar.

Välkomna till en spännande kväll med frihet att ställa frågor och tänks över tillvarons hemligheter.

Vi arrangerar i höst också en exkursion till kyrkor med hälsobringande utstrålning norr om Stockholm och ett lördagsmöte på Saltängsvägen 21 i Saltsjö-Duvnäs.

Välkomna den 16/9
Kyrkor runt sjön Fysingen

Samling vid Hammarby kyrka kl 10, avslut c:a kl 16. Lunch och lämpliga kläder medföres. Vi återkommer med detaljerad resplan och inbjudan efter sommaren till de intresserade. Ann Henemo och Åsa Persson leder vår resa.
Anmälan till bengt.wadensjo@telia.com

Välkomna den 11/11
Petra Smedborn
Kroppens möjligheter till läkning.

Lördagsseminarium på Saltängsvägen 21 10.30 – 12, lunch, 13 – 14.30. Övningar och meditation.
Om smärta, att lyssna till kroppens signaler och helande.
Kostnad inkl sopplunch 200
Anmälan till bengt.wadensjo@telia.com