Aktuellt

I GRÄNSLANDET VÅREN 2018

Vår underbara värld

Uppgiften för livet i I gränslandet är i första hand inte att sprida ett budskap, utan att sprida ett förhållningssätt, en nyfikenhet på hur den andliga delen av tillvaron blir levande i vår tid, hur tillvaron är konstruerad och en vilja att lyssna på människors livserfarenheter. Samtidsanalys kallar vi det. Vi bjuder in talare för att lyssna till deras tankar men har inga krav på att de skall vara politiskt eller kyrkligt korrekta, bara att de skall öppna vyer och vara intressanta.

Vi drivs av en öppen och gränslös livsinställning, en dialog om allt och alla i skapelsen. Vi överlåter på deltagarna att själva dra sina slutsatser av det de hör. Vi får veta mera om hur andra tänker och vi får tänka själva. Vi får ibland höra att vi tar upp intressanta ämnen som ingen annan tar upp och det gläder oss.

Vi tror på livsglädjens Gud. Vi har upptäckt att vi har två religioner i den andliga traditionen. Båda fanns redan på Jesu tid, dels en relation till Gud som drivs av fruktan för straff av en sträng domare och dels en som drivs av livsglädje och lust, inspirerad av den Gud som hyser kärlek och ger nåd. Varför somliga hör till den ena och andra till den andra tron vet vi inte, kanske hör det bland annat samman med erfarenheter i uppväxtåren, men varje människas livssyn sätter spår.

Vi hoppas att vårt program våren 2018 inte bryter det mönster vi sökt bygga upp. Världen är oändligt stor. I den möter vi både det mänskliga psykets enorma potential och universums oändlighet. Den gudomliga skaparkraften kan inte begränsas av en viss människas kunskap eller förmåga att begripa. En enskild människas kunskaper och tankeförmåga kan därför inte vara avgörande för var gränsen skall gå för Gud och Guds värld. Sker det, låser vi in Gud i vår egen lilla hjärna.

Därför är det svårt att säga annat om vad som är rätt tro än att det är tankar som inte skadar dig eller andra och som ger liv åt ditt hjärta.

Vi tackar er för i år och vi tackar Gud för all under vi får upptäcka i denna värld i form av stillhet, harmoni, förlåtelse och kärlek. Vi önskar er frid i hjärtat i jul.

När julen är över, välkommen våren 2018 till Torkel Knutssonsgatan 39, Sensus lokaler, T-bana till Mariatorget och uppgång mot Torkel Knutssonsgatan, ta vänster vid T-banans utgång, gå 100 m, över en gatukorsning, förbi ett hus till en järngrind in i en trädgård, ta den vindlande gången ca 25 m till Sensus´ dörr.

Vårens tema är alltså  Vår underbara värld och vi samlas en måndag/månad kl 18 -  ca 19.30 som vanligt. Sensus bjuder på kaffe/te/kakor/frukt. Kom i tid så ni hinner mumsa.

22 januari

Mikael Säflund             

Vår övertygelse skapar våra liv

Mikael Säflund har utbildats vid Teaterhögskolan och bland annat arbetat som skådespelare, regissör och pedagog, bland annat vid Ocarsteatern. Han menar att materien inte kan existera utan vår medvetenhet. Våra förväntningar gör det undermedvetna medvetet. Gud är skaparen och vi har som delar av Gud del i Guds skaparkraft. Vår övertygelse skapar våra liv. Vi är kapabla att utföra mirakler.

Mikael lär oss att manifestera förändringar på fysiska, emotionella och mentala tillstånd och låter oss pröva på hur medvetenhet skapar snabba förändringar.

Lynne McTaggart skrev i The Field något liknande, att vi skall vara försiktiga med det vi önskar, eftersom det vi önskar har en tendens att gå i uppfyllelse. Är det så? Eller är det ett orealistiskt hopp? Om det är så – varför har vi då sociala orättvisor, krig, konflikter, missbrukare? Är det så får vi inte ge upp att hoppas. Under kan ske.

19 februari

Karin Fredriksson

Så blev jag frisk mot alla odds

Karin Fredriksson har en rik erfarenhet av att arbeta i olika sammanhang. Hon har bl a varit organisationsutvecklare, konstnär, mentalskötare, busschaufför och personalchef. Hon var svårt sjuk i flera år i borelia och genom en olyckshändelse i sviter av mögel. Skolmedicinen gav henne inget hopp om att bli frisk. Hon letade då efter andra vägar.

Vill du bli frisk, frågade Jesus den lame som legat vid dammen i Betesda i 38 år. Den som kom först ner när vattnet satte sig i rörelse blev botad. Den här mannen hade inte viljan. Eller förmågan. Ville han bli frisk?

Karin har lärt sig att en sjukdom sätter hela kroppen ur spel och att man, för att bli frisk, måste vilja det. Det hänger samman med magen, att man tar upp näringen i maten. Sjukdomen börjar vanligen inte i magen, i hennes fall var det i miljön, men magen är ett viktigt centrum i tillfrisknandet och matsmältningen är central. Många av oss har ju erfarenhet av magens betydelse genom att de får ont magen av konflikter.  

Karin kommer även att beröra ämnen vi behöver för en långsiktig hälsa samt lite om okända sjukdomar, bl a histaminöverkänslighet.

19 mars

Paula Rabenius

Öppnande kunskap i en ny tid

Paula är utbildad idrottslärare och nu ansvarig för ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Ludvika kommun. Hon har sedan hon var barn haft förmågan att se i en högre frekvens där det är normalt för henne att ha det vi skulle kalla paranormala upplevelser. Hon har konkreta minnen av ett tidigare liv. Där hon mindes en leksaksaffär mötte hon nu en hattaffär. Hon minns en bror i Bronx i New York från detta tidigare liv.

Paula har förmågan att gå i djup trance. Hennes kropp tas då över av Thoth, som levde i Egypten 1000 år f  Kr. Toth upplever hon som en högre aspekt av sig själv. Han håller föredraget genom henne. Han vill ställa till rätta och talar om att släppa blockeringar och rädslor. Livets högsta potential är kärlek, förlåtelse och harmoni. När Paula är i trans är hon inte vaken och man kan inte tala till henne. Man talar till Toth.

16 april

Carina Hultqvist

Att utvecklas till högre medvetande

Carina Hultqvist har en bred bildning och erfarenhet. Hon har en halv teol.kand, är marknadsekonom och reiki master. Hon kallar sig kristen kabbalist och sysslar med healing och det esoteriska, det översinnliga. Hon är lärare i kunskap, vishet och kraft. Hon tror att vägen till utveckling går via påverkan på det undermedvetna som hon ser som synonymt med visdom, magi. Hon är inte fången i ett system utan rör sig fritt i Andens värld, vägledd av hjärtat och livet och ser Franciscus av Assissi som sin store läromästare.

Carina är uppfylld av den västerländska traditionen som för henne omfattar Främre Orienten och Europa. Hon rör sig hemvant bland sumererna, kaldeerna, hebreerna, egyptierna, kimbrerna, skyterna, vanerna och asarna likaväl som i dagens kyrklighet. Hon kallar sig kristen kabbalist och vill förmedla den västerländska traditionen som hon tycker kommit i skymundan för den österländska och är något annat än chakra-filosofin. Den västerländska traditionen är enligt hennes mening medvetenhet om det översinnliga, esoteriska.

Vi har ju tidigare genom Susanne Divinski fått fördjupa oss i sumerernas tänkande. Nu får vi lära oss andlighet och kultur hos deras efterföljare i Irak, den kultur som var Abrahams.

Att utvecklas är för Carina att med gudomlig övning bli Guds avbild. Vi kan räkna med att hon på sin begränsade tid ger oss del av en esoterisk grundkunskap och att hon också leder oss in i någon enkel övning. Carina öppnar spännande perspektiv och talar om svåra ting på sätt så att alla begriper.

Anmälan till

bengt.wadensjo@telia.com             eller      ingrid.burstrom@sensus.se

helst senast dagen före resp event så vi hinner köpa frukt och kakor till alla

Dessutom planerar vi en utflyktsdag den 17 febr till Domkyrkan och Trefaldighetskyrkan i Uppsala inom projektet Kyrkor med utstrålning och en utflykt i april, men inbjudan till dessa kommer separat.

Vi diskuterar också något lördagsseminarium med soppa på Saltängsvägen i Saltsjö-Duvnäs och går planerna i lås kommer inbjudan också till det eventet separat.