Aktuellt

I GRÄNSLANDET HÖSTEN 2019

Förändring

Vi ägnar hösten 2019 åt temat Förändring. Någon har sagt att förändring är den enda sanna verkligheten, eftersom livet och förutsättningarna för livet hela tiden ändras. Jag hörde nyligen på TV (kanal Axess) i en intervjuserie med den nu avlidne professorn i mytologi Joseph Campbell att han kommit fram till insikten att jorden är en levande organism och att vi människor är jordens röst. Glädjande när en professor i mytologi höjer blicken och finner en väg in i verklighetens helhet.

Förändringar sker ju vare sig vi vill det eller inte, och de rör livets alla dimensioner. Många är mer konservativa än andra och värjer sig, andra längtar efter förnyelse, men vare sig vi är det ena eller andra måste vi förhålla oss till att allt utvecklas och förändras och orientera oss mot framtiden.

I den processen aktiveras vår personlighet, våra livserfarenheter och våra visioner för framtiden. Frågan är i hur grad vi kan påverka vår egen framtid eller om vi inte kan det över huvud taget. Den gamla frågan om människan har en fri vilja eller är låst av sina förutsättningar kan vi fundera över hur länge som helst. Det gjorde att antal lärda tänkare i Filosofiska rummet i P 1 för några månader sedan utan att i varje fall jag blev klokare.

Nu presenterar vi ett höstprogram som förhoppningsvis ger er som deltar både stimulans och underlag för att tänka vidare. Det är ju alltid nyttigt att lyfta upp livets problem till ytan och både tänka på dem och tala om dem.

Bengt Wadensjö

Program hösten 2019

16/9

Martin Måsviken  ACT – metodik att hjälpa sig själv vid stress och oro

Martin Måsviken har deltagit i Gränslandets sammankomster flera gånger. Han är en utbildad gestaltterapeut som fördjupat sig och lagt till en ettårig handledarutbildning vid Karolinska institutet. På basis av ACT – terapi (Accpetance and Commitment Therapy) driver han ett eget företag. Han är också utbildad i akupunktur och healing och startade på 80-talet Sveriges första akupunkturskola. Han är även utbildad reiki-healer. Hans utgångspunkt är att energiförändringar skapar problem.

14/10

Anna Bolin  Hur du genom enneagram lär känna din personlighet och dina livsstrategier inför förändring.

Anna Bolin har också deltagit i Gränslandets sammankomster. Hon är arkitekt och keramiker och arbetar nu på halvtid som coach. Hon är certifierad enneagramlärare och på väg att bli ackrediterad.

Hennes utgångspunkt är att alla människor i vår tid är mer eller mindre i obalans och vill hjälpa oss att fördjupa vår självinsikt. All förändring, önskad eller oönskad, börjar med självinsikt. Vi kommer också att få göra några övningar i självanalys.

Enneagrammet har vuxit fram av egen kraft i Amerika och ägs inte av någon. Det örenar i sig musik, religion, filosofi och psykologi. Det ger oss möjlighet att skapa livsstrategier utifrån den personlighetstyp vi har, så att vi med utgångspunkt i hur vi tänker, känner och agerar kan lösa problem, bearbeta konflikter och förhålla oss i samarbetet med andra.

Enneagrammet utgår från att varje människa har tre intelligenser, en fysisk, en emotionell och en mental. Med enneagrammets hjälp får vi klarhet i var vårt huvud sakliga fokus ligger.

11/11

Birgitta Tryberg  Hur mitt förflutna påverkar mig när jag möter det oväntade/oönskade i nuet. Feng shui

Birgitta Tryberg medverkade i Gränslandet i december 2018 med ett föredrag om att utvecklas i livsnjutning. Många uttryckte uppskattning av hennes tankar. Birgitta lever som hon lär och lyssnade på sin inre röst när kallelsen kom till förändring. Hon är sjukgymnast, men blev fängslad av viljan att utveckla inte bara de kroppsliga musklerna utan också det inre livet. Hon har utbildat sig i kinesisk medicin, feng shui, taoismen och numerologi samt tar i höst en teol.kand examen på Ersta-Sköndals högskola. Birgitta har i många år fördjupat sig i sambanden mellan världsreligionernas vishetsskrifter och kvantfysiken, attraktionslagen och mystiken samt hur paradigmskiftet just nu yttrar sig.

Under många år arbetade Birgitta på heltid som Feng Shui-konsult i hela landet och har förutom av privatpersoner också anlitats av många kommuner, landsting, banker och byggbolag m m. Hon har skrivit tre Feng Shui böcker.

Föreläsningen handlar om hur hemmiljön påverkar oss. Med Feng Shui kan hemmiljön sätta igång förändringsprocesser. Genom färger, former, symboler och belysning påverkas puls och blodtryck. Är orange bra för kommunikation? Är sten och ljusa träslag igångsättande? Feng Shui är inte mode eller trender – det är en inredningspsykologi som hjälper människor i livets förändringsfaser. Visar hemmet vem du är? Hur kan hemmet initiera nystart, vila, tvåsamhet, fokus etc? Välkommen till en spännande föreläsning om historien, teorin och många bildexempel från Birgittas konsultationer.

och välbefinnande. Genom Feng shui-utbildningen har hon fått ökad insikt i hur våra erfarenheter i det förflutna påverkar oss när förändringarna bryter in. Med den kunskapen kan vi göra om färg och form i våra hem på ett sätt som utvecklar våra liv.

9/12

Ulrica Svensk   Kan jag påverka min framtid?

Ulrica medverkade våren 2019 på temat Höj din frekvens och skapa hälsa på alla plan. Många deltagare ville höra mer av henne och nu kommer hon igen. Hennes budskap var att du kan träna upp din livskraft genom att balansera din energi, öka din vitalitet och få hjälp att hålla stressnivån nere och du kan främja din fysiska kondition, föryngra din kropp och din själ och på så sätt förbättra din hälsa på alla plan. Nu kommer hon än en gång till oss och talar om hur vi utvecklar vår skaparkraft.

Ulrica vill höja vår medvetenhet om hur vi fungerar i den energimässiga verkligheten. När vi börjat förstå det kan vi arbeta på de förändringar vi vill ha. Hon lärde ju oss förra gången några till synes enkla övningar och nu går vi vidare i strävan att skapa optimal hälsa och det liv vi längtar efter att leva. Den långsiktiga målsättningen är inte bara vår egen personliga utveckling utan en bättre värld.

Ulrica har efter en ettårig utbildning vid Connemara 2003 startat en uppskattad utbildningsverksamhet i energimedicin genom Energiterapeuterna. Hon menar att tacksamhet är en av de kraftfullaste universella energilagarna. Man kan lösgöra och balansera energimässiga blockeringar. Man kan frigöra kroppens fantastiska förmåga att läkas.

Ulrica vill visa oss en väg att höja vår medvetenhet om hur vi fungerar så att vi utvecklar flöde och hälsa, inte problem eller sjukdom. Det handlar till stor del om att utveckla kärlek i stället för rädsla. Rädslan skapar blockeringar och begränsar vår medvetenhet från att se vår styrka och våra möjligheter. Ulrica vill lära oss att bli fria från vår oro och rädsla.

Torkel Knutssonsgatan 39 kl 18. Som vanligt kaffe/te och frukt från 20 min i sex. Kom i tid och mumsa. Slut ca 19.30.

Pris 150:-, betalas vid ingången, OBS ej swish, endast sedlar

Anmälan till

Bengt Wadensjö                                                                           Ingrid Burström
bengt.wadensjo@telia.com                                                         ingrid.burstrom@sensus.se